Magnus Darvell vinnare av Cykelvasan

I helgen vann han återigen, denna gång mtbcyklingen´s räddning Cykelvasan.
Läs vad Magnus hade för upplägg kring loppet, härma det och vinn själv nästa år.

Vad åt och drack du under loppet?

Åt 3 st Enervitene Competition (liquid) och drack G Sport competition. Extra koffein i dessa. Båda från Enervit.

Hur mycket langning hade du?

Jag hade langning på 5 ställen.

Du valde att köra cross med flatbar, varför då?

Eftersom banan är såpass lättåkt att det är möjligt att åka på utan förlora alltför mycket i de stökigare partierna. Inte så mycket större risk för punktering heller eftersom det inte är så vassa stenar.

Hur fungerade det på de “tekniska” partierna?

Det är möjligt att köra nästan lika fort. Däremot kostar det mycket mer för mig att hålla den farten i dessa partier. Men denna kraft tjänas in på vägarna.

Vad hade du för utväxling?

44-34 fram och 28-11 bak. Använde dock aldrig lillskivan.

Hade du gjort några andra förändringar i upplägget på cykeln?

Lägre styre än normalt.

Hade du XX reglage?

Nej, körde med Shimanos 10 delade flatbarreglage.

Bilder från loppet kan ni se på Kalasbloggen

English Translation:

 

This weekend he won again, this time the mtbcyklingen’s rescue bike cycle.
Read what Magnus had for setup around the race, mimic it and win yourself next year.

What did you eat and drink during the race?

Åt 3 st Enervitene Competition (liquid) and drank G Sport competition. Extra caffeine in these. Both from Enervit.

How much elongation did you have?

I had elongation in 5 places.

You chose to drive cross with flatbar, why then?

Because the course is so easy that it is possible to go on without losing too much in the more bulky parties. Not much more risk of puncture either because it’s not so sharp stones.

How did it work on the “technical” parties?

It is possible to drive almost as fast. However, it costs a lot more for me to keep the speed in these parties. But this power is earned on the roads.

What did you have for exchange?

44-34 front and 28-11 back. Never use the slate.

Had you made any other changes in the layout of the bike?

Lower control than normal.

Did you have XX controls?

No, drove with Shimano’s 10 shared flatbar controller.

Pictures of the race can be seen on the Kalasbloggen team blog