Intervjuer inför mtbSM

Nöjd med din egen säsong hittills?Helt ok hittills tycker jag. Lite för få bra resultat men jag har känt att de riktigt bra benen har varit monterade några gånger. 51:a på den hårda världscupen i Offenburg är jag riktigt nöjd med i alla fall.

Vem tippar du har chans på mästartröjorna?

Ska jag hårddra det så tror jag att elittröjan går till mig, Emil eller Wengelin (trots att han är U23). Sen finns det såklart många fler som kan blanda sig i. Jag hade inte direkt tippat Palmberg förra året men han vann ganska komfortabelt ändå.

Kommer du köra alla lopp?

Jag kör Tempo och XC.

Vad tror du om banorna, passar dom dig?

Både ja och nej. Jag brukar göra bäst ifrån mig på tuffare banor med en del stigningar. Dock är banorna i Rättvik tillräckligt utslagsgivande med 3000 kurvor per varv, rötter och sand. Att jag och Mattias Nilsson är de som kört mest cykelcross av oss på startlinjen är en stor fördel när alla dessa kurvor och igångdrag ska utföras.

Vilket/vilka lopp kör du som uppladdning inför SM?

Ränneslättsturen, Mörksuggejakten och några hemliga träningstävlingar.

English Translation:

Satisfied with your own season so far?

Totally ok so far I think. A little too few good results but I have known that the really good legs have been mounted a few times. 51st in the hard world cup in Offenburg I’m really happy with anyway.

Who dare you have a chance at the championship trousers?

Should I harden it, I think the elite shirt goes to me, Emil or Wengelin (even though he is U23). Then there are of course many more who can mix in. I had not tipped Palmberg last year but he won quite comfortably anyway.

Will you run all the races?

I run Tempo and XC.

What do you think about the courses do they suit you?

Both yes and no. I usually do the best of me on tougher courses with some increases. However, the courses in Rättvik are sufficiently decisive with 3000 curves per turn, roots and sand. That I and Mattias Nilsson are the ones who run the most cycling cross of us on the starting line is a big advantage when all these curves and startups are performed.

Which race are you running for SM?

Ränneslättsturen, Mörksuggejakt and some secret training competitions.