Intervjuer inför mtbSM

Robert Österling, Falu CK

Nöjd med din egen säsong hittills?

Njaa, eftersom förra årets säsong blev tvunget att avslutas lite drastiskt pga. ett diskbråck och uppehåll på två mån följt av rehabträning fram till feb. så har målet varit att komma igång till Mörksuggejakten. Men efter Lidaloop så blev jag sjuk och har ännu inte blivit så pass att jag kan träna, så vi får se när formen kommer infinna sig.

Vem tippar du har chans på mästartröjorna?

Emil Lindgren har nog störst chans, men även Darvell och Micke S kan nog ge han en chans.

Kommer du köra alla lopp och vad tror du om banorna, passar dom dig?

Knappast troligt, allt som stavas xc är inte min grej, det bör nog stavas LL eller Tempo för att det ska passa mig lite bättre. Sen är har banorna för korta stigningar för att passa mig.

Vilket/vilka lopp kör du som uppladdning inför SM?

Som det varit nu så har det blivigt soffan med te och en hög snorpapper som uppladdning.

English Translation:

Robert Österling, Falu CK

Satisfied with your own season so far?

No, because last year’s season was forced to end a bit drastically due to that flat tire and then the two-month stay followed by rehab training until Feb. so the goal has been to get started for the Mörksuggejakt. But after Lidaloop, I got sick and I have not yet been cleared so that I can work out so that we can see when the shape is revealed.

Who dare you have a chance at the championship trousers?

Emil Lindgren has the best chance, but Darvell and Micke S can probably give him a chance.

Will you run all the races and what do you think about the tracks, do they fit you?

Hardly anything spelled xc is my thing, it should probably be spelled LL or Tempo to make it a little better for me. Then there are paths for short climbs to suit me.

Which race are you running for SM?

As it has been, it’s still the sofa with tea and a high snap paper as a charge.

Intervjuer inför mtb SM


Matthias Wengelin, Team Firebike DrössigerNöjd med din egen säsong hittills? Nja, inte riktigt. Fick en tung start med en knäskada och sen har de fortsatt att vara tungt,men nu börjar de kännas som de ska igen!

Vem tippar du har chans på mästartröjorna?

Tror de kommer stå mellan samma åkare som ifjol (Emil,Palmberg,Darvell), i U23-klassen är vi ett helt gäng, Olof Jonsson är väl den som kört bäst hittills utomlands i år.

Kommer du köra alla lopp?

Yes,kör alla race!

Vad tror du om banorna, passar dom dig?

Testade dom i veckan och de kändes bra!

Vilket/vilka lopp kör du som uppladdning inför SM?

Mörksuggan kommer vara sista tävlingen innan SM.

English Translation:

 

Satisfied with your own season so far?

Well, not really. Got a heavy start with a knee injury and then they still have to be heavy, but now they begin to feel like they are going!

Who dare you have a chance at the championship trousers?

Think they will stand between the same rider as ifjol (Emil, Palmberg, Darvell), in the U23 class we are a whole gang, Olof Jonsson is probably the best driver so far abroad this year.

Will you run all the races?

Yes, run all races!

What do you think about the courses do they suit you?

Tried them a week and they felt good!

Which race are you running for SM?

Mörksuggan will be the last race before SM.